Podsumowanie roku 2016!


Rok 2016 w społecznej pracy Stowarzyszenia „Forum Pruszków” to blisko 100 przeprowadzonych wydarzeń dla mieszkańców Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego i turystów. Taka ilość wydarzeń jest wynikiem zaangażowania członków Stowarzyszenia i jego wolontariuszy we współpracę z innymi organizacjami lokalnymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i władzami miasta. Pracowaliśmy wg zasady „Razem możemy więcej” tak jak w roku 2015, kiedy naszą… Przeczytaj artykuł