Zapraszamy na spacery Ścieżki Historii


Zapraszamy na spacery organizowane przez Muzeum Dulag 121! Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziny i wszystkich zainteresowanych na wspólne spacery historyczne z zadaniami. Pierwszy spacer, zatytułowany „Rusz na Raszyn!” odbędzie się 8. sierpnia. Data i czas: sierpnia 2015, godzina 12:00, Miejsce: Wejście na cmentarz przy ulicy Centralnej. Spacer jest realizacją ścieżki przygotowanej przez uczniów Gimnazjum nr 1… Przeczytaj artykuł