Lokalny Społecznik

Polecamy „Lokalny Społecznik” – nowy kwartalnik społeczno-kulturalny, który ukazał się drukiem z inicjatywy pruszkowskich organizacji pozarządowych. Kwartalnik dostępny jest bezpłatnie w placówkach muzealnych, w ośrodkach kultury oraz w urzędach miast i gmin na terenie powiatu pruszkowskiego i na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Jeśli robicie coś ciekawego dla lokalnej społeczności i chcecie się tym podzielić z... Przeczytaj artykuł


Polecamy „Lokalny Społecznik” – nowy kwartalnik społeczno-kulturalny, który ukazał się drukiem z inicjatywy pruszkowskich organizacji pozarządowych. Kwartalnik dostępny jest bezpłatnie w placówkach muzealnych, w ośrodkach kultury oraz w urzędach miast i gmin na terenie powiatu pruszkowskiego i na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Jeśli robicie coś ciekawego dla lokalnej społeczności i chcecie się tym podzielić z innymi, to „Społecznik” jest pismem w sam raz dla was. Materiały informacyjne i zdjęcia można nadsyłać na adres: redakcjaspolecznika@gmail.com.
Okładka Lokalnego Społecznika nr 1
Partnerem medialnym „Lokalnego Społecznika” jest POP Radio Pruszków.
Pobierz pierwszy numer „Lokalnego Społecznika”:
Lokalny Społecznik nr 1


200-310 dumps
1z0-061 dumps
ex200 dumps
sy0-401 dump
100-105 icnd1 book
cism training
70-347 dumps
642-997 study guide
210-060 pdf
640-916 dcict book
70-534 study guide pdf
200-310 official cert guide
300-070 exam questions
2v0-621d vce
http://www.itexam-online.com/
http://www.passexamvce.com/
http://www.itcert-online.com/