Podsumowanie spotkania „Forum dla aktywnych” z dnia 9. kwietnia

Na drugim spotkaniu z cyklu „Forum dla aktywnych”, które odbyło się 9. kwietnia, mieliśmy przyjemność pracować w dużym gronie osób zainteresowanych organizacją „Śniadań plenerowych z NGO”. Do współpracy nad tym projektem zgłosiły się organizacje i instytucje: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Ogrodu Malichy, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”, Stowarzyszenie „Salutaris”, Muzeum Dulag 121, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży... Przeczytaj artykuł


Na drugim spotkaniu z cyklu „Forum dla aktywnych”, które odbyło się 9. kwietnia, mieliśmy przyjemność pracować w dużym gronie osób zainteresowanych organizacją „Śniadań plenerowych z NGO”. Do współpracy nad tym projektem zgłosiły się organizacje i instytucje:

  • Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Ogrodu Malichy,
  • Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Socjus”,
  • Stowarzyszenie „Salutaris”,
  • Muzeum Dulag 121,
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Problemami Funkcjonowania Społecznego „Niezwykli”,
  • Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa”.

Współpracę zadeklarowały również: Fundacja Pokolenia-Pokoleniom oraz Stowarzyszenie Zdrowy Rower.

Spore grono społeczników obecnych na spotkaniu wyraziło zainteresowanie również współorganizowaniem kolejnej edycji Rajdu pieszo-rowerowego, który planujemy przeprowadzić 7 czerwca tego roku. Dziękujemy wszystkim obecnym na ostatnim spotkaniu za tak entuzjastyczne przyjęcie naszych projektów a gospodarzom miejsca za udostępnienie wszystkich potrzebnych urządzeń do efektywnej pracy.

Ostatnie spotkanie pokazało jak duży potencjał drzemiący w codziennej działalności statutowej organizacji z Pruszkowa i okolic można przenieść do programu Śniadań. Dzięki temu szybko przeszliśmy do decyzji o tematyce „Śniadań plenerowych z NGO”. Trzy z planowanych spotkań w plenerze poświęcimy następującym tematom:

  1. Promocji i ochronie zdrowia, również psychicznego; w tym warsztaty integrujące całe rodziny, dzieci, również te ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi czy wykłady, warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  2. Historii regionu, docieraniu do pamięci naszych przodków; w tym budowa drzew genealogicznych i gry niespodzianki.
  3. Działaniom artystycznym tj. plener malarski.

Na następnym spotkaniu będziemy pracować w trzech grupach projektowych wg trzech w/w tematów. Do każdej grupy projektowej można (trzeba!) dołączyć. Czekamy na nowe aktywne osoby z Pruszkowa i okolic już w najbliższy czwartek 16 kwietnia 2015 r. do siedzimy Stowarzyszenia „Socjus”, ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Od obecnych na spotkaniu będzie również zależało czy i jakie jeszcze „Śniadania” zorganizujemy dlatego nie może Państwa zabraknąć.

Zapraszamy serdecznie do aktywnego dialogu. Wspólnie wypracujemy ostateczny kształt społecznej inicjatywy, dzięki której mieszkańcy Pruszkowa i okolic, organizacje pozarządowe i pasjonaci w wesołej i niezobowiązującej atmosferze będą integrować się, kreatywnie spędzać czas wolny, rozwijać praktyczne umiejętności oraz poznawać nowe możliwości, w tym możliwości działania na rzecz społeczności lokalnej.