Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów”

Kolejne spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów” odbędzie się 27. lutego 2016 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Prelekcję zatytułowaną „I RZECZPOSPOLITA- RELACJE POLSKO- LITEWSKO- UKRAIŃSKIE” poprowadzi Pani Małgorzata Włodek z Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego. Data i miejsce spotkania: Czas: 27. lutego (sobota) godz. 15:00 Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul 3. Maja... Przeczytaj artykuł


Kolejne spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów” odbędzie się 27. lutego 2016 roku o godzinie 15.00 w siedzibie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Prelekcję zatytułowaną „I RZECZPOSPOLITA- RELACJE POLSKO- LITEWSKO- UKRAIŃSKIE” poprowadzi Pani Małgorzata Włodek z Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

Plakat spotkania "Pamięć Kresów" 27.02.2016

Data i miejsce spotkania:

  • Czas: 27. lutego (sobota) godz. 15:00
  • Miejsce: Muzeum Dulag 121, ul 3. Maja 8A, Pruszków

Trzecie spotkanie z cyklu ,,Pamięć Kresów” zostanie poświęcone relacjom trzech największych grup narodowościowych I Rzeczypospolitej, a więc ludności polskiej, litewskiej i ukraińskiej (ruskiej). Omówione zostaną stosunki polsko-litewsko-ukraińskie na płaszczyźnie zarówno politycznej, gospodarczej jak i kulturalnej. Prelegentka przedstawi wzajemne relacje na przestrzeni dziejów od wieku X, jednak szczególną uwagę poświęci czasom Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Małgorzata Włodek – nauczyciel dyplomowany w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach ,Uniwersytet Warszawski- historię w Instytucie Historycznym oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW- wiedzę o społeczeństwie. Aktualnie pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i patriotycznym Powiatu Pruszkowskiego. Współpracuje z licznymi organizacjami m.in. PTKN, ŚZŻ AK, Związkiem Sybiraków. Jest członkiem Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Warszawie oraz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego. Jest inicjatorką wielu spotkań dzieci i młodzieży z żołnierzami AK i ludźmi Solidarności w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Opowiem Ci o wolnej Polsce” oraz inicjatorką i współorganizatorem wielu konkursów historycznych w tym konkursu powiatowego o Polskim Państwie Podziemnym w 70 rocznicę aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!